Kvalificerade barn- och ungdomsmedicinska tjänster

En Personlig Läkartjänst

På Kunjani Consulting ligger barn och ungdomars hälsa i fokus. Vår erfarne barn- och ungdomsläkare Joachim Sandberg leder arbetet som skolläkare hos våra uppdragsgivare. Vi tillför den medicinska kompetensen och levererar högkvalitativa barnläkartjänster på skolor och mottagningsenheter. Vi arbetar hälsofrämjande och tillsammans med elevhälsan kartlägger vi elever som är i behov av behandling. Kunjani Consulting är baserat i Västerås och våra kunder finns  runt Mälardalen.

Stäng meny