Skolläkare Joachim Sandberg

Vilka är vi?

Kunjani Consulting AB är ett mindre företag som erbjuder högt kvalificerade barn- och ungdomsmedicinska tjänster för grundskola, gymnasium och mottagningsenheter för nyanlända. Vi stödjer skolor med EMI (Elevhälsans Medicinska Insats)  för att vi förstår vikten av en pålitlig och välfungerande elevhälsa. Kunjani betyder ”hur är det?” på swahili, och det är så vi alltid inleder ett hälsosamtal. På Kunjani prioriterar vi elevernas välmående till fullo, med grunden i det faktum att det finns ett starkt samband mellan elevernas hälsa och deras resultat.  I dagsläget har vi ett flertal kommunala huvudmän som kunder inom läkartjänster, både på skolor och mottagningsenheter. 

Stäng meny