Vad gör vi?

På uppdrag av huvudmän ser vi till att våra samarbetspartner får det stöd de behöver av kompetenta läkare. Kunjani erbjuder högt kvalificerade barn- och ungdomsläkare och har under de senaste åren främst arbetat tillsammans med kommunala elevhälsor med både kortare och längre uppdrag. Vi ser till att eleverna får det stöd de behöver av kompetenta skolläkare, där det ingår kartläggning av hälsoproblem kopplade till elevens inlärning och skolgång, hälsofrämjande arbete, samt uppföljning av elevens hälsa och utveckling under skolgången. Vi har även hjälpt flera kommuner med uppdrag gällande medicinska bedömningar vid så kallade mottagningsenheter för nyanlända. Till detta erbjuder vi även rena barnläkartjänster samt utbildning och handledning för såväl elever, skolledning och personal.

Stäng meny